DRAHÉ KAMENY z Českého ráje

Turnovští Jan a Václav Fišerové. Jejich údajná výprava do Benátek, pět let snah zmocnit se zdejšího přísně utajovaného tajemství, návrat do Turnova, desítky zmarněných pokusů a pak – konečně úspěch! V roce 1711 vyrábějí první sklovinu pro výrobu umělých kamenů.

SKLÁRNA NA NOVÉM SVĚTĚ

Psal se rok 1712, když Elias Müller vystavěl na jilemnickém panství hrabat Harrachů svou sklárnu. Navázal tak na tradiční výrobu skla, které se na pomezí Krkonoš a Jizerských hor vyrábělo už v polovině 14. století. Dodnes tu můžete vidět nejen hutní výrobu a foukání skla, ale i sto let starou brusírnu. Poháněna je stejně jako tehdy vodní turbinou a transmisemi sloužícími k rozvodu hnací síly.

ELIAS PALME

Elias Palme, jeden z nejslavnějších výrobců svítidel, navázal na tradici lustrařství v Kamenickém Šenově. Průmyslovou výrobu lustrů zahájil již v roce 1724 Josef Palme v Práchni.

ELDORÁDO PERLÍ A PERLIČEK

Nenašli byste věru v celé Zásadě a širokém okolí člověka, který by o Janu Šourkovi řekl křivého slova. Vždyť s ním jakoby přišla do Zásady prosperita a blahobyt. Jen co vzal do ruky rychtářské právo, začal se život ve vesnici obracet k lepšímu. Byl jedním z prvních, kdo si troufl vyrazit do světa za obchodem.

JOSEF RIEDEL

Král jizerskohorských sklářů, Josef Riedel, se narodil v Hejnicích v roce 1816. Byl představitelem již šesté generace sklářské rodiny a svou stopu otiskl nesmazatelně na svazích Jizerských hor.

FRIEDRICH EGERMANN

„Před očima se mi zjevil nápis 'oxid mědi'. A byl dokonce vyvedený ve zlatě!" Ano, právě pronikání, odborně difundování, mědi do povrchu skla bylo klíčem k největšímu Egermannovu životnímu objevu, psal se rok 1832. V jeho domě na novoborském náměstí i dnes najdeme sklářskou dílnu - tradice žije.

JOSEF PFEIFFER

Josef Pfeiffer - jablonecký podnikatel a starosta, který stál u rozvoje exportu bižuterie. Vše je potvrzeno i u císařského dvora a v roce 1866 se Jablonec za jeho vlády stává městem.

FOUKANÁ PERLE a její cesta na stromeček

Lidi si dokážou seřadit čas do čísel, to my, perle, neumíme. Ale zaslechla jsem, že už mě tady, v horách, foukají víc než sto padesát let. Po perlovsku řečeno – hóóódně dlouho. Kdo jste nikdy nebyl u toho, když se rodí perle, nevíte, jak krásnej může být život....

TAVENÁ PLASTIKA

V 1920 byla v Železném Brodě založena první ryze česká sklářská škola, díky ní se město stalo centrem sklářského umění.

Mapa

Sklářské muzeum Nový Bor

Adresa

nám. Míru 105, Nový Bor, 473 01

Tel

+420 487 726 196

E-mail

muzeum@novy-bor.cz

Otevírací doba

 

Úterý - Neděle 9:00 - 17:00 hodin

O vznik novoborského muzea se zasloužil Odborný svaz sklářského dělnictva. Za podpory radních, kteří uvolnili pro expozici potřebné prostory v budově místní radnice, bylo muzeum otevřeno v květnu roku 1893. Ačkoliv město postupně uvolňovalo pro prezentaci narůstající sbírky další místnosti radnice, k uspokojivému prostorovému řešení došlo až v roce 1952. Tehdy bylo muzeum přemístěno do domu čp. 105, kde sídlí dodnes. Patrový pozdně barokní dům s vysokou mansardovou střechou a honosným vstupním portálem je typický pro původní zástavbu Nového Boru. Byl postaven roku 1804 Johannem Christophem Socherem, obchodníkem se sklem, který předtím třináct let úspěšně prodával české sklo v Mexiku.
Stálá muzejní expozice seznamuje své návštěvníky se stylovým a technologickým vývojem skla v Čechách, především na Novoborsku, od 18. století po současnost. Je rozdělena podle jednotlivých zušlechťovacích technik na sklo malované, ryté, hutně tvarované a broušené. Expozice je doplněna historickými modely sklářských dílen.
Kromě stálé expozice pořádá muzeum krátkodobé výstavy na různá témata. Konají se zde výstavy jak historické či technologické, tak monografické přehlídky sklářských výtvarníků. Muzeum je také spolupořadatelem IGS - International Glass Symposium, které se koná v Novém Boru jako trienále od roku 1982. V roce 1994 byla muzeem obnovena předválečná tradice soutěže sklářských výtvarníků, řemeslníků a studentů, která je nyní pořádána jako trienále pod názvem "Řemeslo a Umění ve skle Nový Bor".

Sklářské muzeum Nový Bor patří k nejstarším sklářským muzeím na světě. Stálá expozice není řazena tradičně chronologicky, ale podle zušlechťovacích technik - na expozici rytého, broušeného, malovaného a hutně tvarovaného a zdobeného skla. Je také doplněna návštěvnicky atraktivními modely sklářských dílen. Unikátní je především sbírka malovaného secesního skla, která je největší svého druhu na světě!