DRAHÉ KAMENY z Českého ráje

Turnovští Jan a Václav Fišerové. Jejich údajná výprava do Benátek, pět let snah zmocnit se zdejšího přísně utajovaného tajemství, návrat do Turnova, desítky zmarněných pokusů a pak – konečně úspěch! V roce 1711 vyrábějí první sklovinu pro výrobu umělých kamenů.

SKLÁRNA NA NOVÉM SVĚTĚ

Psal se rok 1712, když Elias Müller vystavěl na jilemnickém panství hrabat Harrachů svou sklárnu. Navázal tak na tradiční výrobu skla, které se na pomezí Krkonoš a Jizerských hor vyrábělo už v polovině 14. století. Dodnes tu můžete vidět nejen hutní výrobu a foukání skla, ale i sto let starou brusírnu. Poháněna je stejně jako tehdy vodní turbinou a transmisemi sloužícími k rozvodu hnací síly.

ELIAS PALME

Elias Palme, jeden z nejslavnějších výrobců svítidel, navázal na tradici lustrařství v Kamenickém Šenově. Průmyslovou výrobu lustrů zahájil již v roce 1724 Josef Palme v Práchni.

ELDORÁDO PERLÍ A PERLIČEK

Nenašli byste věru v celé Zásadě a širokém okolí člověka, který by o Janu Šourkovi řekl křivého slova. Vždyť s ním jakoby přišla do Zásady prosperita a blahobyt. Jen co vzal do ruky rychtářské právo, začal se život ve vesnici obracet k lepšímu. Byl jedním z prvních, kdo si troufl vyrazit do světa za obchodem.

JOSEF RIEDEL

Král jizerskohorských sklářů, Josef Riedel, se narodil v Hejnicích v roce 1816. Byl představitelem již šesté generace sklářské rodiny a svou stopu otiskl nesmazatelně na svazích Jizerských hor.

FRIEDRICH EGERMANN

„Před očima se mi zjevil nápis 'oxid mědi'. A byl dokonce vyvedený ve zlatě!" Ano, právě pronikání, odborně difundování, mědi do povrchu skla bylo klíčem k největšímu Egermannovu životnímu objevu, psal se rok 1832. V jeho domě na novoborském náměstí i dnes najdeme sklářskou dílnu - tradice žije.

JOSEF PFEIFFER

Josef Pfeiffer - jablonecký podnikatel a starosta, který stál u rozvoje exportu bižuterie. Vše je potvrzeno i u císařského dvora a v roce 1866 se Jablonec za jeho vlády stává městem.

FOUKANÁ PERLE a její cesta na stromeček

Lidi si dokážou seřadit čas do čísel, to my, perle, neumíme. Ale zaslechla jsem, že už mě tady, v horách, foukají víc než sto padesát let. Po perlovsku řečeno – hóóódně dlouho. Kdo jste nikdy nebyl u toho, když se rodí perle, nevíte, jak krásnej může být život....

TAVENÁ PLASTIKA

V 1920 byla v Železném Brodě založena první ryze česká sklářská škola, díky ní se město stalo centrem sklářského umění.

Mapa

Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou

Adresa

Smetanova 66, 466 01 Jablonec nad Nisou

Tel

+420 602 185 700

E-mail

skola@sosjbc.cz

OBORY

Tříleté učební obory:

  • Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů se zaměřením na výrobu kovové bižuterie
  • Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů se zaměřením na výrobu skleněné bižuterie
  • Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla – foukání technického skla
  • Zlatník - klenotník

Dvouletý učební obor:

  • Bižuterní výroba

Naše škola je jedinečnou v rámci systému odborného sklářského školství v celé České republice. Vyučujeme unikátní obory zaměřené na sklářství a bižuterii. Její historie sahá do 60. let minulého století.  Zakladatelem  školy  byl v roce 1955 n. p. Bižuterie, pod který naše škola patřila. V této době škola sídlila v Lučanech nad Nisou, kde se vyučovala pouze teorie, zatímco praktický výcvik probíhal na jednotlivých pracovištích generálního ředitelství jablonecké Bižuterie.
V roce 1989 se OU osamostatnilo a vznikl tak samostatný právní subjekt – státní příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem bylo Ministerstvo průmyslu ČR. OU bižuterní v této době provozovalo svá odborná pracoviště v budově v Podhorské ulici, kde mělo také své zázemí technické a ekonomické oddělení.
Od roku 1989 prošla naše škola řadou proměn: v roce 1989 byl zkolaudován nový areál. Od 1. 7. 2001 je zřizovatelem školy Liberecký kraj, který trvale usiluje o zvýšení úrovně výuky. V posledních letech probíhá rekonstrukce objektu určeného pro praktickou výuku sklářských a bižuterních řemesel. V letošním roce zde vznikne Centrum odborného vzdělávání řemesel se zaměřením na sklářství, bižuterní průmysl a zázemí pro obor Zlatník-klenotník.
Aktuálně nabízíme zájemcům o sklářské řemeslo tříletý učební obor Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů se zaměřením na výrobu kovové bižuterie (pasířské řemeslo), která má v Jablonci nad Nisou dlouholetou tradici. Dále tříletý učební obor Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů se zaměřením na výrobu skleněné bižuterie – železnobrodské figurky. Jako poslední ze sklářských oborů typu „H“ nabízíme obor Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla – foukání technického skla. Ve dvouletém učebním oboru typu „E“ nabízíme vzdělávání v tradičním oboru Bižuterní výroba. Škola dále nabízí službové obory Kuchař číšník a Prodavač.