DRAHÉ KAMENY z Českého ráje

Turnovští Jan a Václav Fišerové. Jejich údajná výprava do Benátek, pět let snah zmocnit se zdejšího přísně utajovaného tajemství, návrat do Turnova, desítky zmarněných pokusů a pak – konečně úspěch! V roce 1711 vyrábějí první sklovinu pro výrobu umělých kamenů.

SKLÁRNA NA NOVÉM SVĚTĚ

Psal se rok 1712, když Elias Müller vystavěl na jilemnickém panství hrabat Harrachů svou sklárnu. Navázal tak na tradiční výrobu skla, které se na pomezí Krkonoš a Jizerských hor vyrábělo už v polovině 14. století. Dodnes tu můžete vidět nejen hutní výrobu a foukání skla, ale i sto let starou brusírnu. Poháněna je stejně jako tehdy vodní turbinou a transmisemi sloužícími k rozvodu hnací síly.

ELIAS PALME

Elias Palme, jeden z nejslavnějších výrobců svítidel, navázal na tradici lustrařství v Kamenickém Šenově. Průmyslovou výrobu lustrů zahájil již v roce 1724 Josef Palme v Práchni.

ELDORÁDO PERLÍ A PERLIČEK

Nenašli byste věru v celé Zásadě a širokém okolí člověka, který by o Janu Šourkovi řekl křivého slova. Vždyť s ním jakoby přišla do Zásady prosperita a blahobyt. Jen co vzal do ruky rychtářské právo, začal se život ve vesnici obracet k lepšímu. Byl jedním z prvních, kdo si troufl vyrazit do světa za obchodem.

JOSEF RIEDEL

Král jizerskohorských sklářů, Josef Riedel, se narodil v Hejnicích v roce 1816. Byl představitelem již šesté generace sklářské rodiny a svou stopu otiskl nesmazatelně na svazích Jizerských hor.

FRIEDRICH EGERMANN

„Před očima se mi zjevil nápis 'oxid mědi'. A byl dokonce vyvedený ve zlatě!" Ano, právě pronikání, odborně difundování, mědi do povrchu skla bylo klíčem k největšímu Egermannovu životnímu objevu, psal se rok 1832. V jeho domě na novoborském náměstí i dnes najdeme sklářskou dílnu - tradice žije.

JOSEF PFEIFFER

Josef Pfeiffer - jablonecký podnikatel a starosta, který stál u rozvoje exportu bižuterie. Vše je potvrzeno i u císařského dvora a v roce 1866 se Jablonec za jeho vlády stává městem.

FOUKANÁ PERLE a její cesta na stromeček

Lidi si dokážou seřadit čas do čísel, to my, perle, neumíme. Ale zaslechla jsem, že už mě tady, v horách, foukají víc než sto padesát let. Po perlovsku řečeno – hóóódně dlouho. Kdo jste nikdy nebyl u toho, když se rodí perle, nevíte, jak krásnej může být život....

TAVENÁ PLASTIKA

V 1920 byla v Železném Brodě založena první ryze česká sklářská škola, díky ní se město stalo centrem sklářského umění.

Mapa

SUPŠS Kamenický Šenov

Adresa

Havlíčkova 57, Kamenický Šenov, 471 14

Tel

+420 739 633 703

E-mail

supss@supss-ks.cz

OBORY

  • 82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů

zaměření na:
Design broušeného skla a tavená plastika
Design malovaného skla
Design rytého skla
Design světelných objektů

  • 82-41-M/01 Užitá malba

 

Nejstarší fungující sklářská škola na světě. Předchůdcem odborné sklářské školy v Kamenickém Šenově byla nedělní škola kreslení pro žáky místní školy, sklářské tovaryše a mistry založená v. r. 1839. Sklářská škola vznikla roku 1856 na přání na místních výrobců, aby zajišťovala odbornou přípravu tamních malířů a rytců skla. Zakladatelem a prvním ředitelem byl Jan Dvořáček.

Svou novodobou historii rozvíjela škola po druhé světové válce a v 60. letech 20. století tradičními odděleními malování a broušení skla a novým oddělením konstrukce a tvorby osvětlovadel. V roce 1969 k nim přibylo rytí skla. Od začátku 90. let se uplatňují ve výuce i nové technologie - foukání skla u mikrovlnné tavící pece, tvorba tavených plastik, modelování plochého skla v elektrické peci, tisk grafických listů ze skleněných desek (vitrografie), využití počítačové grafiky a 3D modelování.

Sklářskou školou v Kamenickém Šenově prošlo v uplynulých desetiletích množství výtvarníků, kteří se zásadním způsobem podíleli na novodobém uměleckém vývoji českého a světového skla. Bylo to v období nebývalého rozmachu designu a vzniku tzv. ateliérové sklářské tvorby. Někteří z těchto výtvarníků na škole vyučovali, jiní jsou jejími absolventy. Mezi absolventy školy patří Jiří Šuhájek, René Roubíček, Ivo Rozsypal, Vladimír Kopecký a mnozí další.

Hlavním partnerem školy je největší výrobce svítidel firma Preciosa-Lighting v Kamenickém Šenově . Škola spolupracuje se sklárnou Bratří Jílků a sklářským ateliérem Petera Ratha v Kamenickém Senově, sklárnou Moser v Karlových Varech a dalšími firmami jako, Crystalex v Novém Boru, Ajeto v Lindavě a Novém Boru. Podílí se na mezinárodních sympoziích rytého skla v Kamenickém Šenově, obesílá domácí i zahraniční výstavy skla. Absolventi školy pokračují ve studiu na vysokých uměleckých školách v ČR i v zahraničí.

Od roku 2005 je škola součástí sítě ASPnet Unesco.

Návštěvníci mohu navštívit školní galerii s výrobky žáků od roku 1856 do současnosti. V přízemí historické budovy z roku 1887 je obchod se studentskými pracemi, které je možné zakoupit.
Po dohodě je možná návštěva školních dílen, kde je možné vidět žáky školy při práci v brusičské, rytecké, malířské a lustrařské dílně. Mají také možnost nahlédnout do ateliéru užité malby.