DRAHÉ KAMENY z Českého ráje

Turnovští Jan a Václav Fišerové. Jejich údajná výprava do Benátek, pět let snah zmocnit se zdejšího přísně utajovaného tajemství, návrat do Turnova, desítky zmarněných pokusů a pak – konečně úspěch! V roce 1711 vyrábějí první sklovinu pro výrobu umělých kamenů.

SKLÁRNA NA NOVÉM SVĚTĚ

Psal se rok 1712, když Elias Müller vystavěl na jilemnickém panství hrabat Harrachů svou sklárnu. Navázal tak na tradiční výrobu skla, které se na pomezí Krkonoš a Jizerských hor vyrábělo už v polovině 14. století. Dodnes tu můžete vidět nejen hutní výrobu a foukání skla, ale i sto let starou brusírnu. Poháněna je stejně jako tehdy vodní turbinou a transmisemi sloužícími k rozvodu hnací síly.

ELIAS PALME

Elias Palme, jeden z nejslavnějších výrobců svítidel, navázal na tradici lustrařství v Kamenickém Šenově. Průmyslovou výrobu lustrů zahájil již v roce 1724 Josef Palme v Práchni.

ELDORÁDO PERLÍ A PERLIČEK

Nenašli byste věru v celé Zásadě a širokém okolí člověka, který by o Janu Šourkovi řekl křivého slova. Vždyť s ním jakoby přišla do Zásady prosperita a blahobyt. Jen co vzal do ruky rychtářské právo, začal se život ve vesnici obracet k lepšímu. Byl jedním z prvních, kdo si troufl vyrazit do světa za obchodem.

JOSEF RIEDEL

Král jizerskohorských sklářů, Josef Riedel, se narodil v Hejnicích v roce 1816. Byl představitelem již šesté generace sklářské rodiny a svou stopu otiskl nesmazatelně na svazích Jizerských hor.

FRIEDRICH EGERMANN

„Před očima se mi zjevil nápis 'oxid mědi'. A byl dokonce vyvedený ve zlatě!" Ano, právě pronikání, odborně difundování, mědi do povrchu skla bylo klíčem k největšímu Egermannovu životnímu objevu, psal se rok 1832. V jeho domě na novoborském náměstí i dnes najdeme sklářskou dílnu - tradice žije.

JOSEF PFEIFFER

Josef Pfeiffer - jablonecký podnikatel a starosta, který stál u rozvoje exportu bižuterie. Vše je potvrzeno i u císařského dvora a v roce 1866 se Jablonec za jeho vlády stává městem.

FOUKANÁ PERLE a její cesta na stromeček

Lidi si dokážou seřadit čas do čísel, to my, perle, neumíme. Ale zaslechla jsem, že už mě tady, v horách, foukají víc než sto padesát let. Po perlovsku řečeno – hóóódně dlouho. Kdo jste nikdy nebyl u toho, když se rodí perle, nevíte, jak krásnej může být život....

TAVENÁ PLASTIKA

V 1920 byla v Železném Brodě založena první ryze česká sklářská škola, díky ní se město stalo centrem sklářského umění.

Mapa

VOŠ sklářská a SŠ Nový Bor

Adresa

Wolkerova 316, Nový Bor

Tel

+420 733 712 269

E-mail

info@glassschool.cz

OBORY

  • Uměleckořemeslné zpracování skla - 4letý obor zakončený maturitou

Zaměření na:

Sklář, malíř skla, rytec skla, brusič, zpracování plochého skla (vitráž)

  • Sklář výrobce a zušlechťovatel - 3letý učební obor

Zaměření na:

Sklář, formař, malíř skla, rytec skla, brusič skla

  • Design interiéru - 4letý obor zakončený maturitou
  • Tvorba uměleckého skla - VOŠ 3leté pomaturitní vzdělání

 

Snad žádná země na světě se nemůže pochlubit tak dlouhou a hlavně nepřerušov​anou tradicí sklářství, jako právě české země.

Vesnice Bor (Haida) byla založena mezi lety 1692 až 1705. V roce 1757 byl Bor povýšen na město. Od prvních let vzniku města Nový Bor to bylo právě sklářství, jež ovlivňovalo jeho vývoj. Vzdělávání sklářů na Novoborsku bezprostředně souviselo s rozvojem sklářských řemesel na severu Čech.V roce 1763 v Haidě (dnešním Novém Boru) byla založena piaristická škola, kde se vzdělávaly děti sklářských výrobců a obchodníků se sklem z města a okolí. Škola byla zřízena na základě přání živnostníků z Nového Boru, jež si přáli mít ve městě školu kreslení a modelování pro učedníky, tovaryše a mistry sklářského řemesla. Od počátku se zde věnovala mimořádná pozornost kresbě, malbě a modelování, jež tvoří základní předpoklad pro dobré zvládnutí sklářského umění. Ale to stále nestačilo.

Mezitím městské zastupitelstvo žádalo ministerstvo obchodu ve Vídni o zřízení školy pro sklářské učedníky, tovaryše a mistry. Bylo jim vyhověno a v roce 1870 byla otevřena škola pro kreslení a modelování. V roce 1882 byla přejmenována na Odbornou školu pro sklářský průmysl. V současné době škola nabízí klasické i moderní techniky zpracování skla – malování, rytí, broušení, umělecké sklenářství, hutní tvarování, fusing a lehání skla.Novoborská sklářská škola je velmi důležitým článkem ve stále se zužujícím systému odborného sklářského školství a usiluje o zachování sklářské tradice, která české země po celém světě vždy velice úspěšně reprezentovala.

Nová kapitola historie dnes už jediné střední školy v Novém Boru se začala psát 1. 9. 2008, kdy byla v Novém Boru v budově sídla školy ve Wolkerově ulici po téměř čtyřicetileté odmlce zahájena výuka vzdělávacího oboru všeobecné Gymnázium. Od školního roku 2011/2012 škola nabízí nové obory Design interiéru a Předškolní a mimoškolní pedagogika.